R&D

zzzl3

Kompletný a prísny proces výskumu a vývoja podľa normy ISO.
Veľkosť tímu: 5
Nové produkty: 3-5 ks/rok
Patenty: 3-8 ks/rok
Skúšobné protokoly: 5-8 ks/rok
Certifikáty: 3-5 ks/rok