Kvalita

9 zl
11 zl
10 zl
12 zl

Prísny proces kontroly kvality
1. Kontrola odberu vzoriek prichádzajúcich materiálov.
2.Pred montážou vykonajte elektrickú kontrolu.
3.Kontrola a kontrola počas výroby.
4. Test starnutia všetkých produktov.
5.Vzorová kontrola rozbalenia hotových výrobkov.
6.Pred doručením skontrolujte štítky a množstvá.